Analfabetyzm matematyczny. Jak pseudonauka wykorzystuje to, że nie umiemy liczyć

W artykule omówiono jak ważne jest to, żeby zachować podstawowy matematyczny rozsądek i nie dać się zmanipulować.