Wstęp do matematyki - wymagania

Szerszy kontekst

Wiedza i umiejętności nabyte podczas realizacji tego działu służą wyrobieniu ogólnego „zmysłu matematycznego” u ucznia, kształtują jego dojrzałość matematyczną oraz pozwalają na spojrzenie na matematykę jako naukę formalną, dedukcyjną i wymagającą ścisłego operowania jej własnym językiem.


Dzięki temu realizujemy cele kształcenia - wymagania ogólne z podstawy programowej. Z listy szczegółowych treści nauczania formalnie realizujemy tylko jeden punkt:

I. Liczby rzeczywiste.

  • 6) posługuje się pojęciem przedziału liczbowego, zaznacza przedziały na osi liczbowej;


Ostatnia modyfikacja: niedziela, 10 stycznia 2021, 10:33