Logarytmy - wymagania

Wymagania z podstawy programowej bezpośrednio dotyczące tego działu to:

I. Liczby rzeczywiste.

  • 1) wykonuje działania (logarytmowanie) w zbiorze liczb rzeczywistych;

  • 9) stosuje związek logarytmowania z potęgowaniem, posługuje się wzorami na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi.


V. Funkcje.

  • 14) posługuje się funkcjami wykładniczą i logarytmiczną, w tym ich wykresami, do opisu i interpretacji zagadnień związanych z zastosowaniami praktycznymi.


Twierdzenia, dowody – zakres podstawowy

  • 2. Niewymierność liczb: \( \log_{2}{5}  \) itp.

  • 4. Podstawowe własności logarytmów.


Inne wymagania z podstawy poruszane przy omawianiu tego działu to:

I. Liczby rzeczywiste.

  • 1) wykonuje działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie, logarytmowanie) w zbiorze liczb rzeczywistych;

  • 3) stosuje własności pierwiastków dowolnego stopnia, w tym pierwiastków stopnia nieparzystego z liczb ujemnych;

  • 4) stosuje związek pierwiastkowania z potęgowaniem oraz prawa działań na potęgach i pierwiastkach;

  • 5) stosuje własności monotoniczności potęgowania, w szczególności własności: jeśli \( x < y \) oraz \(a > 1\) , to \( a^x < a^y \), zaś gdy \(x < y\)   i \(0 < a < 1\) , to \(a^x > a^y\) ;

  • 8) wykorzystuje własności potęgowania i pierwiastkowania w sytuacjach praktycznych, w tym do obliczania procentów składanych, zysków z lokat i kosztów kredytów;Ostatnia modyfikacja: niedziela, 10 stycznia 2021, 09:52