6. Potęgi i pierwiastki - zadania niestandardowe (nietypowe) - w opracowaniu