5. Trygonometria kąta ostrego - związki między f. trygonometrycznymi