3. Wielomiany - rozkład na czynniki i krotność pierwiastków